Φυσικοί και Χημικοί Πειραματισμοί

Με εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, προκαλούμε ενέργειες που μας βοηθού να κατανοήσουμε διάφορα φυσικά φαινόμενα, και να καταλάβουμε τη λειτουργία του κόσμου γύρω μας.

img

"Ο στόχος της εκπαίδευσης στη νεαρή παιδική ηλικία θα πρέπει να είναι να ενεργοποιήσει τη φυσική επιθυμία του παιδιού να μάθει"....
Maria Montessori