Εργαστήρι Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εξοικειωνόμαστε με τη χρήση των Υ/Η, διδασκόμαστε την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, εφαρμόζοντας τα λειτουργικά συστήματα Windows και iOS.

img

"Ο στόχος της εκπαίδευσης στη νεαρή παιδική ηλικία θα πρέπει να είναι να ενεργοποιήσει τη φυσική επιθυμία του παιδιού να μάθει"....
Maria Montessori