Οδηγίες για τους Γονείς

Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα και η εφαρμογή της κάθε προσφερόμενης δραστηριότητας, μπορεί να γίνει δωρεάν μέσω του προγράμματος “εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Ενημερωθείτε άμεσα από τη γραμματεία μας για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία, στο τηλέφωνο 2410 549626 και κάντε άμεσα την αίτηση. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για το έτος 2019 – 2020 είναι από 8 έως 28 Ιουνίου 2019!

Οι θέσεις είναι συγκεκριμένες και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης επηρεάζει την επιλογή της δομής.

 

Ενημέρωση για τα δικαιολογητικά μπορείτε επίσης να έχετε από το site της EETAA, στο www.eetaa.gr .