Επιτραπέζια εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια

Επιλέγοντας κυρίως ψυχαγωγικά και όχι μόνο διασκεδαστικά, περιορίζοντας όσο το δυνατό τον παράγοντα τύχη, και εστιάζοντας στην προετοιμασία του επόμενου βήματος, τα κατάλληλα επιτραπέζια παιχνίδια αποτελούν βασικό μέσω της πολύπλευρης ανάπτυξης.

img

"Ο στόχος της εκπαίδευσης στη νεαρή παιδική ηλικία θα πρέπει να είναι να ενεργοποιήσει τη φυσική επιθυμία του παιδιού να μάθει"....
Maria Montessori