Μελέτη των μαθημάτων της επόμενης ημέρας

Οι μαθητές εντάσσονται σε ολιγομελή τμήματα ίδιας ηλικίας υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτικών, ώστε να ολοκληρώσουν την ύλη για την επόμενη ημέρα.

img

"Ο στόχος της εκπαίδευσης στη νεαρή παιδική ηλικία θα πρέπει να είναι να ενεργοποιήσει τη φυσική επιθυμία του παιδιού να μάθει"....
Maria Montessori