Δημιουργική Γραφή και Έκφραση

Μέσα από ειδικές ψυχολογικές και κοινωνικές μεθόδους, ως πομπός προκαλούμε την έκφραση αλλά και την εξωτερίκευση των συναισθημάτων, αλλά ταυτόχρονα και ως δέκτης τα παιδιά κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων.

img

"Ο στόχος της εκπαίδευσης στη νεαρή παιδική ηλικία θα πρέπει να είναι να ενεργοποιήσει τη φυσική επιθυμία του παιδιού να μάθει"....
Maria Montessori