Αρχιτεκτονική

Έχοντας ως βάση τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, στοχεύουμε στη βελτίωση των δεξιοτήτων του προσανατολισμού, της γεωμετρίας, του σχεδιασμού σε δύο και τρεις διαστάσεις, και ολοκληρώνουμε με την κατασκευή μακετών μοντέρνων και κλασικών οικοδομημάτων.

.

img

"Ο στόχος της εκπαίδευσης στη νεαρή παιδική ηλικία θα πρέπει να είναι να ενεργοποιήσει τη φυσική επιθυμία του παιδιού να μάθει"....
Maria Montessori