Ξενόγλωσση Επικοινωνία

Άμεση επαφή με αρκετά πλούσιο λεξιλόγιο με τις πιο διαδεδομένες γλώσσες του κόσμου, ακούσματα από έμπειρους καθηγητές της αντίστοιχης προφοράς, μαθαίνουμε να ξεδιαλύνουμε τις ιδιαιτερότητες της κάθε γλώσσας ως προς τη δομή, τη γραμματική, το συντακτικό, κ.α.

img

"Ο στόχος της εκπαίδευσης στη νεαρή παιδική ηλικία θα πρέπει να είναι να ενεργοποιήσει τη φυσική επιθυμία του παιδιού να μάθει"....
Maria Montessori