Υγιεινή και Οικιακή Οικονομία

Οι κανόνες και οι συμπεριφορές υγιεινής, η εκμάθηση της χρήσης με ασφαλή τρόποτων οικιακών συσκευών. Η άμεση φροντίδα και προστασία του οργανισμού μας, αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια των εκπαιδευτικών συστημάτων όλων των προηγμένων χωρών του κόσμου.

img

"Ο στόχος της εκπαίδευσης στη νεαρή παιδική ηλικία θα πρέπει να είναι να ενεργοποιήσει τη φυσική επιθυμία του παιδιού να μάθει"....
Maria Montessori