Εικαστικά, Ζωγραφική, Γλυπτική

Αναπτύσσουμε τη φαντασία, και δημιουργούμε ελεύθερα έργα με χρώμα, πηλό χαρτί, ξύλο, γυαλί, χαλκό μετατρέποντάς τα σε πίνακες, γλυπτά, κατασκευές, κολλάζ, ψηφιδωτά κλπ

img

"Ο στόχος της εκπαίδευσης στη νεαρή παιδική ηλικία θα πρέπει να είναι να ενεργοποιήσει τη φυσική επιθυμία του παιδιού να μάθει"....
Maria Montessori