Κηπουρική–Ανθοκομία

Σε αίθριο ανεξάρτητο χώρο 50 τετραγωνικών μαθαίνουμε τα αρχικά στάδια και τρόπους καλλιέργειας των φυτών, καθώς και της φροντίδας των λουλουδιών. Με την κατάλληλη υποδομή και τον ανάλογο εξοπλισμό, σε πρώτο θεωρητικό στάδιο επιμορφώνουμε τα παιδιά για τις ιδιαιτερότητες της κάθε καλλιέργειας και σε δεύτερο πρακτικό στάδιο, φυτεύουμε, σκαλίζουμε, ποτίζουμε και παρακολουθούμε την ανάπτυξη του κάθε φυτού.

img

"Ο στόχος της εκπαίδευσης στη νεαρή παιδική ηλικία θα πρέπει να είναι να ενεργοποιήσει τη φυσική επιθυμία του παιδιού να μάθει"....
Maria Montessori